Zorgaanbod

Welke doelgroepen?

  • Kinderen in de leeftijd van 3 - 12 jaar.
  • Kinderen die om verschillende redenen (tijdelijk) geen onderwijs kunnen volgen.
  • Kinderen met hechtingsproblematieken.
  • Kinderen met een verstandelijke beperking.
  • Kinderen met auditieve en visuele beperkingen.
  • Kinderen met een sociaal-emotionele achterstand.
  • Kinderen met ADHD of ASS.

Ieder kind heeft recht op goede dagbesteding. Kinderen zijn welkom voor dagbesteding van maandag tot donderdag. Deze dagbesteding vindt plaats in kleine groepen waar maatwerk voorop staat. Hierbij doelen we op ontwikkelingsgerichte hulp waarbij we verschillende expertises in kunnen zetten, zoals een orthopedagoog. Daarnaast zijn de persoonlijk begeleiders altijd aanwezig om er voor uw kind te zijn en de passende ondersteuning te bieden. Samen met de begeleider wordt gekeken naar het ontwikkelingsperspectief en wordt indien mogelijk de stap naar het onderwijs gemaakt. We werken samen met scholen en kijken per kind of het door kan stromen naar school. 

Om deze zorg te bieden zijn er verschillende ruimtes, maar ook veel gelegenheid om buiten aan de slag te gaan op de boerderij. Kalfjes voeren en verzorgen, planten water geven, creatieve activiteiten, noem maar op! Buitenactiviteiten, binnenspelen, leren, allemaal bij Fijn!

Leertraject

Soms lukt het op school even niet en is het beter om een dag of meerdere dagen tot rust te komen, of in ieder geval ergens anders te zijn. Fijn! biedt in samenwerking met scholen een leertraject aan op de boerderij. Op dit moment richten we ons met name op kinderen tot 12 jaar. Ten tijde van het uurtje onderwijs zal er een leerkracht aanwezig zijn bij Fijn! De eerste weken is het belangrijk om tot rust te komen en een vertrouwensband op te bouwen. Vervolgens worden er doelen besproken en wordt er een leertraject opgezet. Talent ontwikkeling is hier een belangrijk onderdeel van. Het doel is hierbij ook om het kind weer perspectief te laten krijgen voor de toekomst. We laten hen zien waar ze echt goed in zijn. Natuurlijk alles in combinatie met de activiteiten op de boerderij.

Maatwerk willen we bieden d.m.v. diverse methodes. Per doelgroep worden passende methodes ingezet.

  • Geef me de 5
  • Verder werken we met ondersteunende gebaren, pictogrammen, foto's en voorwerpen.

Orthopedagoog: Deze wordt ingezet wanneer nodig voor meer deskundigheid. Ook als er diagnostisch onderzoek nodig is kan dit op locatie bij Fijn!

Begeleidingstraject

Als een kennismaking succesvol verloopt wordt er een aantal weken voor de start een intake gepland. Hierbij worden verschillende formulieren ingevuld en worden er  afspraken gemaakt, zoals het ondersteuningsplan voor de eerste twee maanden.

De eerste twee maanden is het een wenperiode voor het kind. Het kind kan dan door een vertrouwde en veilige omgeving een plekje vinden in de groep. Ook wordt er door begeleiders en zo nodig door een orthopedagoog geobserveerd.

Aan de hand van deze observatie wordt er geëvalueerd en het ondersteuningsplan eventueel bijgesteld. Ouders vullen aan vanuit de thuissituatie en (zo nodig samen met de orthopedagoog) worden er doelen gesteld voor het komende (half)jaar.

Als er een afgesproken periode voorbij is worden deze doelen met alle betrokkenen geëvalueerd. Zo nodig worden doelen steeds bijgesteld. We werken in een digitale zorgomgeving. Hierdoor hebben ouders en verzorgers de mogelijkheid om mee te kijken en te lezen in het dossier, dus ook bij de dagelijkse rapportages.