Kwaliteit

De boerderij is aangesloten bij Federatie Landbouw en Zorg en voeren het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit Laat Je Zien!’ Omdat we kwaliteit belangrijk vinden voeren we jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit. Ook werken we met verschillende protocollen, zoals privacy, klachtenreglement, meldcode en stellen we huisregels op. Daarnaast wordt er voor ieder kind een ondersteuningsplan opgesteld, evt. in samenwerking met de orthopedagoog. Jaarlijks worden deze plannen geëvalueerd.