Financiering

Zorg wordt betaald vanuit de Jeugdwet en de WLZ. Dit kan d.m.v. een PGB, vanaf februari 2023 ook d.m.v. Zorg in Natura.

Zorgovereenkomst

Bij de start stellen we samen met u een zorgovereenkomst op. Hierin staat de geïndiceerde zorg en welke ondersteuning we met u hebben afgesproken. Daarnaast worden er algemene voorwaarden toegelicht en vervolgens vragen we u deze overeenkomst te ondertekenen.