Financiering

Dagbesteding wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en de WLZ. Dit kan d.m.v. een PGB en Zorg In Natura. Hiervoor hebben we een contract met Coöperatie Boer en Zorg. 

Zorgovereenkomst

Bij de start stellen we samen met u een zorgovereenkomst op. Hierin staat de geïndiceerde zorg en welke ondersteuning we met u hebben afgesproken. Daarnaast worden er algemene voorwaarden toegelicht en vervolgens vragen we u deze overeenkomst te ondertekenen.